wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin
Koszyk
Twój koszyk jest pusty ...
Kontakt
 • P.P.H.U. "BATEX" S.C. Aneta Przybyłek, Włodzimierz Sprusiński
  95-083 Lutomiersk, Kazimierz ul. Paderewskiego 15
  REGON 100450119
  NIP: 7311973694
 • E-mail:biuro@pphubatex.pl
 • Telefon606-785-588
 • Godziny działania sklepucodziennie 9.00 - 17.00, w soboty 10.00 - 14.00

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Właścicielem Sklepu Internetowego jest:
P.P.H.U. „BATEX"   S.C. Aneta Przybyłek, Włodzimierz Sprusiński z siedzibą w Kazimierzu, przy ulicy Paderewskiego 15, 95-083 Lutomiersk, NIP PL7311973694, REGON 100450119  ( zwany dalej „Sprzedawcą").
Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.preda.com.pl
 zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.


 
 1. WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW
 
 1. Sklep internetowy (zwany dalej Sprzedawcą), prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Zamówienia na produkty można składać wyłącznie za pośrednictwem strony WWW znajdującej się pod adresem: www.preda.com.pl (zwanej dalej „Sklepem Internetowym").
 3. Klientem Sklepu Internetowego może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności  prawnych, który jest zwany dalej Zamawiającym.
 4. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji konta w Sklepie.
 5. Produkty, które prezentowane są na stronie Sklepu, stanowią ofertę handlową w myśl kodeksu cywilnego.
 6. Ceny towarów podane na stronie internetowej są w złotych polskich i zawierają podatek VAT według obowiązującej stawki.
 7. Zamówienia można składać przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym następującym dniu roboczym.
 8. Kontakt telefoniczny jest możliwy wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odrzucenia nieprawidłowo wypełnionych formularzy zamówienia, których braki lub błędy uniemożliwiają wykonanie zamówienia Zamawiającego.
 10. W przypadku zaistnienia sytuacji braku zamówionego wyrobu w magazynie, Zamawiający jest niezwłocznie informowany o braku towaru oraz związanym z tym  wydłużeniem czasu realizacji zamówienia lub braku możliwości jego realizacji. W takim wypadku Zamawiający ma prawo do rezygnacji z zamówienia lub też z towaru, którego brak opóźnia realizację zamówienia.
 11. Zamawiający może zrezygnować z części lub całości swojego zamówienia jedynie do momentu wysyłki zamówionego towaru przez Sprzedawcę, o której to zostanie poinformowany drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail. Rezygnacji ze złożonego zamówienia można dokonać kontaktując się ze Sprzedawcą pod adresem e-mailowym: biuro@pphubatex.pl
 12. W przypadku dokonania wcześniejszej zapłaty za wysyłany towar, Zamawiający otrzyma zwrot różnicy lub całej wpłaty w terminie 14 dni.
 13. Dostawy towaru realizowane są jedynie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 14. Ceny zamieszczone przy produktach w Sklepie Internetowym nie zawierają kosztów przesyłki.
 15. Całkowity koszt zamówionych towarów wraz z wyszczególnioną informacją na temat kosztów przesyłki uwidoczniony zostanie na formularzu dotyczącym całkowitych kosztów zamówienia.
 16. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym jest prawnie wiążącą umową sprzedaży, podlegającą obowiązującym przepisom prawa, a w szczególności przepisom:
 • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
 • Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
 • Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1823),
 • Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 1. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA
 
 1. Przez moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży rozumieć należy czas udzielenia przez obsługę sklepu informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 2. Czas kompletowania Produktu wynosi od 1 do 3 dni roboczych.
 3. Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 2 dni roboczych (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).
 4. Zamówienie będzie nadane do Zamawiającego po odnotowaniu płatności na rachunku bankowym. Zamawiający ma na to 5 dni. Jeżeli 5-tego dnia nie wpłynie należność, zamówienie będzie anulowane.
 5.  
 1. SPOSÓB DOKONYWANIA PLATNOŚCI
 
 1. Zamawiający może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  1. przelew na konto bankowe Sklepu Internetowego:  34 1140 2017 0000 4502 0744 0664.
  2. za pobraniem
  3. Płatność PayU
 2.  Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (paragon fiskalny), który będzie dołączany do przesyłki.
 
 1. KOSZTY DOSTAWY
 
 1. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Zamawijącego i określony w  zamówieniu sposób.
 2. Dostawa jest realizowana jedynie na terenie Polski, za pośrednictwem:
 1. Firmy kurierskiej DPD.
 2. Firmy kurierskiej INPOST.
 
V.   WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
 1.  Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.preda.com.pl korzystają z ochrony prawno-autorskiej i (z zastrzeżeniem elementów zamieszczanych przez Użytkowników, wykorzystywanych na zasadzie licencji lub dozwolonego użytku) są własnością Anety Przybyłek, Włodzimierza Sprusińskiego wykonującego działalność gospodarczą pod nazwą firmy:
 P.P.H.U. „BATEX"   S.C. Aneta Przybyłek, Włodzimierz Sprusiński z siedzibą w Kazimierzu, przy ulicy Paderewskiego 15, 95-083 Lutomiersk, NIP PL7311973694, REGON 100450119.
 1. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Sprzedawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.preda.com.pl, bez zgody Sprzedawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.preda.com.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Sprzedawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilno-prawną oraz karną.
 3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.preda.com.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi.
 4. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.preda.com.pl użyte są w celach informacyjnych.
VI.  PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  1. Zamawiający będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnionego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 
  2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Zamawiający ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Produkt nie może nosić śladów użytkowania.
  3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres: ul. Paderewskiego 15, 95-083 Kazimierz na własny koszt. Zwrotów produktów za pobraniem nie przyjmujemy.
  4. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  5. Sprzedawca dokona zwrotu wszystkich dokonanych przez Zamawiającego płatności związanych z Umową Sprzedaży, od której Zamawiajacy odstępuje, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Zamawiający, chyba że Zamawiający wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  6. Jeżeli Zamawiający wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  7. Termin czternastodniowy, w którym Zamawiający może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Zamawiający objął Produkt w posiadanie.
  8. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Zamawiającemu), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.
VII.  REKLAMACJA PRODUKTU
 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Zamawiającego będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).
 2. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@pphubatex.pl lub pisemnie na adres ul.Paderewskiego 15, 95-083 Kazimierz.
 3. W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, a w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
 4. Dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres:
  ul. Paderewskiego 15, 95-083 Kazimierz. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Zamawijącego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 5. W przypadku reklamacji Zamawiającego będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Zamawiającego będącego Konsumentem, Sprzedawca pokrywa koszty dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.
 6. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

VIII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Zamawiający dokonujący zakupu w sklepie internetowym www.preda.com.pl wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, otrzymywania informacji handlowych sklepu internetowego www.preda.com.pl.
 2. Zamawiający składając zamówienie w Sklepie internetowym www.preda.com.pl   jednocześnie akceptuje powyższy regulamin.

Przejdź do strony głównej
Sklep internetowy shopGold
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu